Červen 2008

Znamenie

2. června 2008 v 12:13 | Wiwushka
Pozeral sa, ako sa jej telo leskne v mesačnom svetle.
Hladina jazera bola pokojná, jediné, čo ju rušilo, bolo jej telo... Krásne, horúce a tak nežné. Pamätal si vôňu jej kože, to, ako chutili jej pery, keď sa jej do nich vpíjal, ako sa cítil, keď s ňou splynul. Boli jedno telo, jedna duša a jedno srdce.
Pozoroval ju.. Ticho.. No vedel, že ho cíti. Liline pohyby boli ladné a predsa rozhodné. Vedela, že James sa na ňu pozerá. Cítila však aj pálivé znamenie na predlaktí. Pomaly vyšla z jazera a pohla sa smerom k Jamesovi...
"Vieš, že tu nesmieš byť.." zašepkala s nehou v hlase. "Musel som ťa vidieť.. Chýbaš mi Lily," natiahol sa k nej a pobozkal ju.
"Povedala si, že to bude len na čas.. Už je to päť mesiacov a stále nič.. Vždy ťa nájde, dal ti znamenie," Jamesovi sa leskli v očiach slzy a Lily vedela, že má pravdu. Stala sa smrťožrútkou, len aby ho zachránila a teraz vedela, že ho zachráni, len ak sa od neho bude ržať čo najďalej.
Riddle ho nenávidel, tak moc ako ju miloval. Nemala to srdce, aby mu povedala, že mu patrila.. Nenávidela ho, odpor sa v nej vzpieral a spomienky zaplavili mysel... Krik, slzy, cruciatus...
Milovala Jamesa, jediná myšlienka bol jeho život závisiaci od nej a trpela to. Žiadna rana spôsobená na jej tele sa nedotýkala jej duše. "Musím ísť.." jemne mu vtisla bozk na líce a vbehla medzi stromy. James len videl strieborný odlesk mesačného svitu na jej tele, keď sa mihla pomedzi stromy. Cítil bolesť...
* * * * *
Lily bežala, znamenie pálilo čoraz viac.. Cítila, že je blízko. Riddle stál pri oltári, čakal na svoju kráľovnú. Volal ju, cítil jej príchod a jej bolesť. Rád ju týral... Bol ňou posadnutý... jej ohnivosť...